Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Παραδείγματα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για Πρότυπα ή/και Πρωτότυπα Σχολεία Μέρος 1ο: Εικονικές Επιχειρήσεις


Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στο στο χώρο της εκπαίδευσης επιθυμούμε διακαώς το καινούριο, το καινοτόμο, αυτό που θα μας καταστήσει στα μάτια των εκπαιδευόμενων μας (φοιτητών, μαθητών ή καταρτιζόμενων ενηλίκων) τον κύριο John Keating εμπνευσμένο δάσκαλο στην ταινία "ο κύκλος των χαμένων ποιητών"

Όμως πολλές φορές είτε περιμένουμε μια εγκύκλιο που να μας αναγκάζει να κάνουμε εκπαιδευτικές δράσεις, είτε περιμένουμε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου με πάσης φύσεως κίνητρα για να μας ξεκουνήσει από την αναπαυτική έδρα και να μας ιντριγκάρει στο να τρέξουμε κάτι καινούριο πρωτότυπο και καινοτόμο εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Στόχος αυτής και ορισμένων επόμενων αναρτήσεων θα είναι η παρουσίαση ιδεών για δράση και εκπαίδευση που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται με επιτυχία ανεξαρτήτως του εαν το Υπουργείο Παιδείας προκλητικά τους γύρισε την πλάτη..Τα δύο πρώτα επεισόδια αφορούν την Οικονομία..Το τρίτο και τέταρτο μέρος θα είναι έκπληξη... Είχα την τύχη και την τιμή να εμπλακώ σε αυτές τις δράσεις, γιατί όταν αναφερόμαστε σε εκπαιδευτικές δράσεις πρέπει πρώτα να τις ..ζούμε και μετά να γράφουμε γιαυτές 


Μέρος 1ο: Εκπαιδευτικές Επιχειρήσεις Μαθητών ή Εικονικές Επιχειρήσεις
Οι «Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις μαθητών» ή «Εικονικές επιχειρήσεις» είναι αποτυπωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο micro companies. Αποτελούν μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών, μέσα από προσομοιωμένες συνθήκες επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, με μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας. Η εφαρμογή εννοιών που συναντώνται στη θεωρία στο πλαίσιο του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα δημιουργικό τρόπο εξοικείωσης των μαθητών με το πρακτικό μέρος του αντικειμένου που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν και μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Θεωρείται πολύ σημαντικό οι απόφοιτοι –και ενδεχομένως μελλοντικοί επιχειρηματίες– να έχουν δοκιμαστεί, έστω και εικονικά, σε περιβάλλον επιχείρησης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες και γνώσεις που διαθέτουν, αποκτώντας ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον κλάδο μέσα στον οποίο ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν.


Μέσα σε ένα περιβάλλον που θέτει σε εφαρμογή βασικές οικονομικές έννοιες, αλλά και ευθύνες, οι μαθητές καλούνται να δράσουν ως επαγγελματίες, να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους.


Με τον όρο «Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις μαθητών» ή «Εικονικές επιχειρήσεις» εννοούνται οι επιχειρήσεις εξομοίωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (project), αναπαριστούν διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης. Η μέθοδος project είναι μια μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει σαν αφετηρία της κάποιους προβληματισμούς μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής ομάδας. Οι μαθητές έχουν την ευθύνη των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους, ενώ πάντα βρίσκονται υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πραγματικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντλήσουν πληροφόρηση και να καθοδηγηθούν με βάση τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Οι «Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις» μαθητών θα παράγουν «εικονικά προϊόντα» ή θα παρέχουν «εικονικές υπηρεσίες», με εικονική αμοιβή για την αντιμετώπιση των λειτουργικών ή άλλων εξόδων των επιχειρήσεων, αλλά και για την εξοικείωση των μαθητών με τις σύγχρονες μεθόδους πωλήσεως προϊόντων.

Στη χώρα μας είχαμε την τύχη πάντα στα πλαίσια των ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ και μόνο στα ΤΕΕ μετέπειτα ΕΠΑΛ να δούμε στην πράξη τα σημαντικά αποτελέσματα αυτών των πραγμάτων χάρη στο έργο που υλοποιήσε η Σιβιτανίδειος Σχολή σε συνεργασία με εμάς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το ΕΑΙΤΥ και το ΤΕΙ Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα το έργο «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» υλοποιήθηκε την περίοδο 2006–2008 και αποτελεί ένα από τα επιτυχημένα έργα του ΕΠΑΕΑΚ ΙΙ. Οι φορείς που το υλοποίησης ήταν η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας.


Το έργο υλοποιήθηκε σε πέντε (5) φάσεις με περίοδο εφαρμογής από τον Μάρτιο του 2006 μέχρι τον Ιούνιο του 2008 σε 500 ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (Α΄ και Β΄ τάξη).

Η διάρκεια προγράμματος λειτουργίας ανά ΕΕ ήταν 48 ώρες με εξαίρεση τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής στα οποία το πρόγραμμα διήρκεσε 40 ώρες. Ο ελάχιστος – μέγιστος αριθμός μαθητών αντίστοιχα ανά ΕΕ ήταν 8–15 άτομα και για τα σχολεία παραμεθόριων περιοχών / άγονης γραμμής ήταν 5 –10).
Πραγματοποιήθηκαν  2.301 προγράμματα εικονικών επιχειρήσεων με 21.210 συμμετέχοντες μαθητές και 1.300 καθηγητές.
Τα προγράμματα αυτά ανά φάση υλοποιήθηκαν ως εξής:

Α΄ Φάση : 97 προγράμματα (πιλοτική φάση)

Β΄ Φάση : 593 προγράμματα

Γ΄ Φάση : 605 προγράμματα

Δ΄ Φάση : 600 προγράμματα

Ε΄ Φάση : 406 προγράμματα

Για κάθε πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης υπήρξε αξιολόγηση και εποπτεία από 65 επόπτες (οι οποίοι ήταν και επιμορφωτές των καθηγητών) για το 45% των ΕΕ, μέσω ερωτηματολογίων, με την ολοκλήρωση κάθε φάσης.


Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας πάνω στα οποία θα στηρίχθηκε το μοντέλο υλοποίησης των εικονικών επιχειρήσεων στα Τ.Ε.Ε. ήταν τα εξής:

 Οι μαθητές εργάζονταν ομαδικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, στο εσωτερικό της οργανωτικής δομής μιας εικονικής εταιρείας.

 O αριθμός μαθητών ανά πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης, προσδιορίζεται στους 8 – 15.

 Δινόταν η δυνατότητα σε περισσότερους από έναν μαθητές να υποδύονται τον ίδιο ρόλο εναλλάξ στην ίδια επιχείρηση.

 Οι μαθητές μέσω του Η/Υ με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού προσωμοίωναν επιχειρηματικά σενάρια.

 Μπορούσαν να λειτουργούν συγχρόνως περισσότερες από μία ίδια ή διαφορετική εικονική επιχείρηση σε ένα σχολείο.

 Υπήρχε διαδραστική σχέση μέσα και έξω από το σχολείο με στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας.

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν καθοδηγούσαν τους μαθητέςς, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους κάθε φορά με διαφορετικά προβλήματα που οι ίδιοι κατασκευάζουν. Με αυτόν τον τρόπο τους μετέφεραν εμπειρία και τους υποδεικνύουν τα λάθη στις προηγούμενες επιλογές τους.

 Στο τέλος κάθε συνάντησης, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, οι εκπρόσωποι κάθε εικονικής τάξης παρουσίαζαντα αποτελέσματα και την πορεία της επιχείρησης τους παρουσιάζοντας και αιτιολογώντας τα αποτελέσματα των επιλογών τους.

H συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα «μαθητικών εταιρειών» ή «εικονικών επιχειρήσεων» έχει ως βασικό σκοπό να εμφυσήσει στους μαθητές επιχειρηματικό πνεύμα και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να αναπτύξουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση και πνεύμα συνεργασίας. Ο κατάλογος των ιδιοτήτων και δεξιοτήτων που ένας μαθητής μπορεί να αναπτύξει με τη συμμετοχή του σε μίνι εταιρεία είναι μακρύς και περιλαμβάνει τόσο προσωπικές όσο και επιχειρηματικές ιδιότητες.


Στις προσωπικές εντάσσονται η δημιουργικότητα, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών, η αύξηση της αυτοπεποίθησης, η διαχείριση σχεδίων, οι δεξιότητες ομιλίας και παρουσίασης ενώπιον ακροατηρίων κ.λπ.

Στις επιχειρηματικές περιλαμβάνονται η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης, η εμπειρία σε βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, η ανάπτυξη έρευνας αγοράς και επιχειρηματικού σχεδίου, η εμπειρία σε οργάνωση επιχειρήσεων και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαφήμιση του προϊόντος, στις τεχνικές πωλήσεων, τις λογιστικές διαδικασίες και το μάρκετινγκ.

Από τη λειτουργία των εικονικών επιχειρήσεων αναμένεται να προκύψουν τα παρακάτω οφέλη:

 καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους μαθητές,

 συμβολή στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσα από την πρακτική ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο είδος επιχείρησης,

 απόκτηση ολοκληρωμένης πληροφόρησης για έναν επαγγελματικό κλάδο που μπορεί να απορροφά τους μαθητές όταν αποφοιτήσουν,

 ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών, στοιχεία απαραίτητα για τη μετάβαση του μαθητή από το σχολείο στην εργασία.

Μπορεί, επομένως, να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή εννοιών σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για τους ρόλους που ενδεχομένως να αναλάβουν, όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...