Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Έκθεση της ΑΔΙΠ για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2010-2011


Μετά την από 4/8/2011 υποβολή της Έκθεσης για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, στον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας, Δ.Β.Μ. &Θ., η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας κοινοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή την έκθεση της για την ενημέρωση των όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κάντε κλικ στον ανωτέρω σύνδεσμο)

Η έκθεση της ΑΔΙΠ, αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολύ σημαντικό έργο που συντελείται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποδεικνύοντας περίτρανα τις ευθύνες της Πολιτείας για μια σειρά δυσλειτουργιών και χρόνιων προβλημάτων που βιώνει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Μερικά από τα ενδιαφέροντα σημεία της έκθεσης είναι τα εξής:

(α) Σχετικά με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παρουσιάζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο μας στην υλοποίηση της αξιολόγησης. Πιστοποιεί ότι το ΕΚΠΑ έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, αφού έχουν κατατεθεί 22 εκθέσεις τμημάτων επί συνόλου 32 τμημάτων. Ανάλογη επίδοση έχει το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης με 29 εκθέσεις επί συνόλου 42 τμημάτων.

(β) Προγράμματα Σπουδών: Θετικά κρίνει τα προγράμματα σπουδών, καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό έργο σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) στην ετήσια έκθεσή της, από την οποία, ωστόσο, δεν λείπουν οι αρνητικές αναφορές για τον κομματισμό στις φοιτητικές παρατάξεις, το μεγάλο αριθμό φοιτητών και τις αντιστοιχίες που παρατηρούνται ανάμεσα στο αντικείμενο σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Η ΑΔΙΠ κρίνει από ικανοποιητικά έως πολύ καλά, τα προγράμματα σπουδών περισσότερων από τα μισά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, «ορισμένα μάλιστα εφάμιλλα της αριστείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...