Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (Διάρκεια 20 ώρες)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
(Διάρκεια 20 ώρες)

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με Κ.Ε. 11503 και τίτλο «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση» οργανώνει το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» (κωδ. INOV)


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο αφενός την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας και αφετέρου στον ορισμό του πλαισίου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε συμμετοχικές δράσεις που αφορούν θέματα καινοτομίας, οικονομίας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν ασκήσεις και δράσεις με βάση το μοντέλο του NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship)

Σε ποιους απευθύνεται

• Εκπαιδευτές – Καθηγητές – Εισηγητές Προγραμμάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

• Στελέχη Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

• Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης

• Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

• Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

• Γονείς και ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης επαγγελματικά αλλά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα του σεμιναρίου

• Επιχειρηματίες – Στελέχη της Αγοράς που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Επιχειρηματικότητα

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...