Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

H εφαρμογή των «εικονικών επιχειρήσεων» στην εκπαίδευση από το σημείο του... πέναλτι (σε 11 απλά βήματα)Είναι προφανές ότι όλοι θέλουν να αναπτύξουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα προσομοίωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μαθητές και οι φοιτητές το απολαμβάνουν διότι διασκεδάζουν μαθαίνοντας. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που όλοι οι καθηγητές αναφέρουν είναι ότι δεν γνωρίζουν ούτε πως θα ξεκινήσουν ούτε πως θα υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Εμείς θα προτείνουμε 11 απλά βήματα, όσα βήματα δηλαδή απέχει η μπάλα από το σημείο του πέναλτι.. Μόνο που αυτή μεθοδολογία προτείνεται για να αποφύγουμε λάθη και πέναλτι στην υλοποίηση τέτοιων σημαντικών δραστηριοτήτων.


Στη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά και να υπάρχει διαδραστική σχέση μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον με εκπαιδευτικούς μέντορες, επιχειρηματίες ή την τοπική κοινότητα γενικά (βλ. έκθεση Best, Μίνι Εταιρείες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και για το λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η χρήση προσομοίωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Κατά συνέπεια, η τεχνολογία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι κυρίως υποστηρικτική της διαδικασίας και θα αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές-επιχειρηματίες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, πάνω στο οποίο θα κινηθούν και το οποίο συνεχώς θα ενημερώνουν με τις νέες εξελίξεις, που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια εξέλιξης του εκπαιδευτικού σεναρίου. Οι αποφάσεις και οι εξελίξεις αυτές θα αποτυπώνονται ποσοτικά μέσα στο λογισμικό δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να βλέπουν ανά πάσα στιγμή τη θέση της επιχείρησής τους στον κλάδο που δημιουργείται.

Όπως θα αναλυθεί και στα χαρακτηριστικά του μοντέλου υλοποίησης των εικονικών, οι επιχειρήσεις των μαθητών θα μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως μικτές (ψηφιακές και μη ψηφιακές) είτε ως μη ψηφιακές. Σε καμία περίπτωση, βεβαίως, δεν θα λειτουργήσουν ως αμιγώς ψηφιακές (βλ. και έκθεση Best).

Η πρακτική εφαρμογή αυτού το μοντέλου εξειδικεύεται σε 11 βήματα, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν ανεξάρτητα από το είδος και τον τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η εικονική επιχείρηση.

Το προτεινόμενο μοντέλο των 11 βημάτων

Ένα ενδεικτικό μοντέλο έντεκα (11) βημάτων που προτείνεται, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα μαθητικών εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, είναι το εξής:

Βήμα 1ο: Προετοιμασία του εκπαιδευτικού πριν:

Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού πριν μπει στην τάξη, για να «τρέξει» ένα πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνει τα εξής:

 Σκέψεις – Ιδέες – Αντικείμενο των εικονικών.

 Ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της ειδικότητας.

 Ενημέρωση σε θέματα οικονομικής δραστηριότητας.

 Προσωπική έρευνα για τα ανωτέρω θέματα και συγκέντρωση πληροφοριών για τον κλάδο.

 Επικοινωνία με πραγματική επιχείρηση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της εικονικής.

 Ενημέρωση της σχολικής μονάδας για την πρόθεση υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος.

 Καθορισμός αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Υπαρκτός ο κίνδυνος κατάργησης των μαθημάτων οικονομίας και διοίκησης στο νέο ΛύκειοΟι καθυστερήσεις στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο θέτουν σε κίνδυνο την ουσιαστική διδασκαλία των μαθημάτων οικονομίας στο Ελληνικό σχολείο. Και αυτό συμβαίνει παραδόξως σε μια περίοδο που όλοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης της "οικονομικής παιδείας", ώστε οι άνθρωποι που ολκληρώνουν το δευτεροβάθμιο σύστημα να αντιλαμβάνονται την επίδραση των οικονομικών φαινομένων στην ζωή τους και να λαμβάνουν ορθολογικότερες αποφάσεις


Τι συμβαίνει ακριβώς...Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης αναμένεται να ισχύσει από το σχολικό έτος 2012-2013. Σε αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα «Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης» θα διδάσκεται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως στις Α και Β κατευθύνσεις της Β τάξης του νέου Γενικού Λυκείου. Μέχρι πρότινος το μάθημα αυτό διδασκόταν στην Α΄Τάξη και στη Γ΄ Τάξη του Λυκείου. Στη φετινή σχολική χρονιά αφαιρέθηκε από την Α΄Λυκείου με τη λογική ότι το σχολικό έτος 2012-2013 θα διδαχθεί στη Β΄τάξη του νέου Λυκείου.

Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τα ωρολόγια προγράμματα της Β΄ και Γ΄ τάξης και επιπλέον δεν έχουν ανακοινωθεί τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία και ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων, αποφοίτων του νέου Λυκείου, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Υπάρχει δε η εκτίμηση ότι τα χρονικά περιθώρια για την ρύθμιση και εφαρμογή των διατάξεων για το νέο Λύκειο είναι πιεστικά, οπότε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 πρέπει να εφαρμοσθεί ένα μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης. Όπως αναφέρθηκε πριν, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» έχει αφαιρεθεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης προκειμένου να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης του νέου Λυκείου. Η διακύβευση λοιπόν είναι να μην διδάσκεται τελικά το μάθημα ούτε στην Α΄ ούτε στη Β΄ Λυκείου, σε μια περίοδο όπου όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία της απόκτησης οικονομικής παιδείας.

Θεωρείται λοιπόν αυτονόητο ότι στο μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης θα πρέπει οπωσδήποτε να διδάσκεται το μάθημα «Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης» με το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα και το ίδιο βιβλίο της Α΄ τάξης.

Σε αντίθετη περίπτωση το μάθημα αυτό θα πρέπει να διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α΄ τάξη του νέου Λυκείου, όπως ίσχυε στο παρελθόν, καθώς η αναγκαιότητα των οικονομικών μαθημάτων και η συμβολή των οικονομικών γνώσεων σε μια ορθολογική οικονομική συμπεριφορά είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Στην αναγκαιότητα αυτή δίνει μεγάλη σημασία και η επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανακοίνωσή τη [com (2007) 808 τελικό] στις 18 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την χρηματοπιστωτική παιδεία.

Η αργοπορία στη λήψη απόφασης οδηγεί στον κίνδυνο να μην οριστεί έγκαιρα το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί, και να μην είναι εφικτή η ανατύπωση και διανομή του ώστε να σταλεί στους μαθητές, διότι μέχρι τέλος Απριλίου θα πρέπει να έχουν σταλεί στον ΟΕΔΒ τα βιβλία που πρέπει να τυπωθούν για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Χρειάζονται γρήγορες κινήσεις από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να αποφευχθεί το φιάσκο και το βατερλώ των οικονομικών μαθημάτων, σε μια εποχή που οι μαθητές και οι γονείς τους βομβαρδίζονται από όρους και οικονομικές έννοιες που δεν κατανοούν και θα ήθελαν να μάθουν πολλά για αυτές

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Εκπαιδευόμενοι με εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας (Πως διαχειριζόμαστε "τον ξερόλα'')


Πολλοί εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας «παραπονιούνται» για το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές, οι οποίοι έχουν μια εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας ή έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση, δημιουργούν πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα:


(1) Παρεμβαίνουν συνεχώς προσπαθώντας να κάνουν επίδειξη των γνώσεων τους στους υπόλοιπους μαθητές αποπροσανατολίζοντας το μάθημα από τους εκπαιδευτικούς του στόχους.

(2) Αμφισβητούν τα λεγόμενα του καθηγητή με το σκεπτικό ότι στο πλαίσιο της αγοράς, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δανειζόμενοι τη ρήση από την τηλεοπτική σειρά «X-Files», θεωρούν ότι «η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω» και όχι μέσα στην τάξη.

(3) Στην καλύτερη εκδοχή του προβλήματος αντιμετωπίζουν τον καθηγητή όχι ως διδάσκοντα αλλά ως σύμβουλο επιχειρήσεων από τον οποίο ζητούν επίμονα την άποψή του για θέματα και ζητήματα που αφορούν τη δική τους επιχείρηση.

Μερικοί εκπαιδευτές κάνουν το λάθος να αναγνωρίσουν άτυπα ένα ρόλο συνεκπαιδευτή σε μαθητές με επιχειρηματική εμπειρία. Αυτό οδηγεί τόσο σε διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες με βάση την εμπειρία τους και την προγενέστερη γνώση, σε γνωρίζοντες και μη γνωρίζοντες, σε καλούς και κακούς, πιθανόν σε εγκατάλειψη του μαθήματος από αυτούς που δεν «γνωρίζουν» και δεν νιώθουν ιδιαίτερα άνετα μέσα στην τάξη αλλά και στην υιοθέτηση αρνητικής αντίληψης από πλευράς των μαθητών για τον καθηγητή και το μάθημα (Hargreaves 1967, Lacey 1970, Ball 1981, Burke 1985, Foster 1990).

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά και για να διευκολύνουμε το πρόβλημα της διαφοροποίησης του επιπέδου των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν και τη στάση τους απέναντι την επιχειρηματικότητα, προτείνεται η εφαρμογή και τήρηση των ακόλουθων πρακτικών:

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...