Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση στην Ημερίδα «Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων» Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010, 15.20-16.30, Αίθουσα Πλάτων
Οι εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης αλλάζουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες αλλά και δομές κατάρτισης στο άμεσο μέλλον. Βούληση της πολιτείας είναι να αποκτήσει η χώρα μας ένα Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης και ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Μεταξύ των άλλων αλλαγών διευρύνεται ο ρόλος του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης), το οποίο αναλαμβάνει πλέον την πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών καθώς και την αδειοδότηση γενικότερα των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδρύεται ο Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων), ο οποίος θα αποτελέσει τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών (γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων) που αποκτά ένα άτομο μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.


Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) η οποία αναμένεται να αλλάξει το χάρτη της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας. Είναι η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) και τους φορείς ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ).

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεδρίας είναι η παρουσίαση του πως και με ποιες διαδικασίες τα επαγγελματικά περιγράμματα θα ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και θα είναι αποδεκτά από τους κύριους παραγωγικούς και κοινωνικούς συντελεστές. Θα παρουσιαστούν οι βασικές εξελίξεις στη δια βίου μάθηση ενώ οι εκπρόσωποι των οργανισμών θα παρουσιάσουν τους τρόπους και τις στρατηγικές επιλογές βάση των οποίων θα ενσωματώσουν τα νέα δεδομένα της δια βίου μάθησης και των επαγγελματικών περιγραμμάτων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μελών τους.

Ομιλητές στη συνεδρία θα είναι οι:

Θανάσης Βασίλαινας, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ).

Αριστείδης Σάμιτας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημήτρη Πρίφτης, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου

Μιχάλης Γιαννουλέας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρου ATExcelixi της ΑΤΕ ΒΑΝΚ

Αντώνιος Καμπουράκης, Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρίας Expert OnES

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος, Ειδ. Επιστήμονας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΟι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, οι αναμενόμενες αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση των σχολικών μονάδων όπως αυτές θα διαμορφωθούν από τον λεγόμενο «Καλλικράτη της Εκπαίδευσης» απαιτούν την ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης αλλά και διαχείρισης των αλλαγών.


Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω πρόκλησης το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”. Σκοπός του προγράμματος  είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:


• ασχοληθούν τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης),


• αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης,


• κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος,

• γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και πως αυτά συνδέονται με την Διοικητική Επιστήμη,

• σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητας τους.

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

"Ηλεκτρονική Μάθηση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής" από το "ευ ζην" στο "eυ ζην"

Κλείνοντας δέκα χρόνια επαγγελματικής και ερευνητικής πορείας στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, νοιώθω ότι ακόμα στο βρίσκομαι στο ''α'' μιας αλφαβήτου της οποίας συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των γραμμάτων.
Και η αύξηση αυτών των "γραμμάτων" σημαίνει νέα εργαλεία που βελτιώνουν την προσβασιμότητα στο ηλεκτρονικό υλικό, τον βαθμό διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης του εκπαιδευομένου με τους μαθησιακούς πόρους, την δημιουργία μεγάλων educational networks και τελικά την βελτίωση τους αισθήματος ικανοποίησης από την συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ράσεις e-Learning. Πλέον τα εργαλεία οι μέθοδοι και οι τεχνικές εκπαίδευσης του e-Learning εισάγονται και στην παραδοσιακή εκπαίδευση όλων των βαθμίδων δίνοντας μια γεύση "σύγχρονου", "καινούριου", "καινοτόμου", "φρέσκου"
Η διαχείριση της γνώσης, η πρόσβαση στην πολύτιμη πληροφορία, η ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο βελτιώνει την ποιότητα της παιδείας μας και ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής μας. Παλαιότερα λέγαμε ότι οι γονείς μας μας έδινα το "ζην" και οι δάσκαλοι μας το "ευ ζην"..τώρα πλέον η τεχνολογία μας δίνει και το " ζην"


Φέτος και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στις 2 & 3 Οκτωβρίου η e-Learning Expo, η κύρια έκθεση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα. Όταν πέρυσι κάναμε την προσπάθεια για την διοργάνωση της 1ης έκθεσης κάποιοι μας θεωρούσαν τρελλούς και διατυμπανιζαν ότι το εγχείρημα θα αποτύχει λόγω της πληθώρας εκθέσεων πληροφορικής..Εκεί ήταν το λάθος όμως. Δεν κατάλαβαν ότι δεν ήταν μια έκθεση πληροφορικής αλλά ένα on-line εκπαιδευτικό γεγονός, το οποίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν, συμμετέχουν και παράγουν εκπαίδευση.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων –προκλήσεων στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού –κοινωνικού τους έργου. Οι προκλήσεις αυτές είναι άμεσα διασυνδεδεμένες με την ευρύτερες εξελίξεις στην Ελληνική Κοινωνία και το μετασχηματισμό του Ελληνικού Σχολείου σε μια εντελώς διαφορετική οργανωσιακή οντότητα σε σχέση με αυτό που ξέραμε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μετά την απόκτηση του πτυχίου ή/και την ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού ειδίκευσης δεν φαίνεται να συμμετέχουν σε δράσεις και σεμινάρια επανεκπαίδευσης με αποτέλεσμα όταν εμφανίζονται θέματα και προβλήματα στα οποία δεν έχουν άποψη ή εμπειρία να μην μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς και να δηλώνουν «αβοήθητοι» στο χειρισμό των παιδιών και των ζητημάτων που προκύπτουν. Ακόμη και προγράμματα ή σεμινάρια τα οποία υλοποιούνται από συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Παιδείας (π.χ ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ), και στα οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν κίνητρα συμμετοχής (αμοιβή, εκπαιδευτική άδεια κλπ), γίνονται αποσπασματικά, μακριά από το σχολικό περιβάλλον και χωρίς εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων των δασκάλων και νηπιαγωγών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...