Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Η κρίση της Ελληνικής ΕπιχειρηματικότηταςΣτον απόηχο του εορτασμού της παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως «μνημόσυνο», παρά ως γιορτή νοιώθουμε ότι είναι πλέον αδύνατον να εθελοτυφλούμε


Η Ελλάδα την παρούσα στιγμή βρίσκεται στο μέσον μιας βαθιάς δημοσιονομικής και αναπτυξιακής κρίσης, η οποία έχει επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών της χώρας καθιστά αδύνατη την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συχνότητα με την οποία κλείνουν οι νέες Ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως συνέπεια την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης σε αυτές, περιλαμβανομένων και των θέσεων απασχόλησης των επιχειρηματιών.

Βασικά δεδομένα σχετικά με την έκταση της κρίσης είναι τα κάτωθι:


• Έλλειμμα 10,5% του ΑΕΠ και Δημόσιο χρέος ύψους 328 δις € (στοιχεία 2010).

• Μείωση του ΑΕΠ κατά 4,5% και 5,5% (πρόβλεψη) για τα έτη 2010 και 2011.

• Ανεργία της τάξης του 15,5%, και με ποσοστά που αγγίζουν το 31% στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών.

• Ισχυρός περιορισμός της ρευστότητας, λόγω μείωσης ιδιωτικών καταθέσεων στις τράπεζες και αδυναμία των Ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτηθούν από την ελεύθερη τραπεζική αγορά.

Τα παραπάνω καθιστούν δύσκολη την επιβίωση των Ελληνικών ΜΜΕ. Η συχνότητα με την οποία κλείνουν οι νέες Ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως συνέπεια την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων απασχόλησης σε αυτές, περιλαμβανομένων και των θέσεων απασχόλησης των επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες (ΕΒΕΑ, ΙΟΒΕ, ΓΕΣΕΒΕ), όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν πληγεί και δεχθεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Στο χώρο των επιχειρήσεων η μεταποίηση έχει επηρεαστεί αρνητικά, ιδιαίτερα στην συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αρχικών σταδίων λειτουργίας .

• Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων επηρεάζονται και ταυτόχρονα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανάκαμψη και το ύψος της ανεργίας. Επηρεάζεται έτσι, τόσο η επιχειρηματικότητα όσο και η απασχόληση.

• Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει επηρεαστεί αισθητά από την οικονομική κρίση ξεπερνά το 80%.

• Το 2009 ο περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας είχε εντοπιστεί στις κατασκευές και στη βιομηχανία, ενώ το 2010 επεκτάθηκε στους κλάδους του εμπορίου όσο και άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι δημιουργούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.

Περισσότερο ευάλωτες εμφανίζονται οι μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ σε επίπεδο κλαδικής ανάλυσης εμφανίζεται η επιρροή στους κλάδους της ένδυσης - υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές, εκδόσεις - εκτυπώσεις.

Καταγράφεται πτώση της δραστηριότητας κυρίως από νέους επίδοξους επιχειρηματίες και ως κύρια αιτία (46%) για την αναστολή προκρίνεται η έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πλήττονται αισθητά από την κρίση καταγράφεται ολοένα και μεγαλύτερος.

Τα βασικά στοιχεία που καταγράφονται ως επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις είναι:

 Η αρνητική επίδραση της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

 Άνοδος της φορολογίας των κερδών.

 Έλλειψη κεφαλαίων και αύξηση του κόστους των κεφαλαίων.

 Η μείωση του τζίρου αποτελεί καθολικό πρόβλημα, αφού μειώθηκε το 2009 σε σχέση με το 2008 κατά 1/3 περίπου. Ζημιά εμφανίζεται το 38% του συνόλου με μεγαλύτερη συχνότητα στις μικρότερες επιχειρήσεις.

 Η καθυστέρηση πληρωμής από τους πελάτες αναδεικνύεται σε σημαντικό πρόβλημα.

 Η πτώση του τζίρου και η έλλειψη ρευστότητας προκαλούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Το 40,6% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, το 35% καθυστερεί τις πληρωμές προς τους προμηθευτές, 23% δυσκολεύεται να πληρώνει έγκαιρα τα ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και οι τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έχουν δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.

 Το 26% των επιχειρήσεων μείωσαν το προσωπικό τους κατά τουλάχιστον ένα άτομο σε σχέση με το 2009. Και το 43% όσων απασχολούν προσωπικό δηλώνει ότι θα το μειώσει το επόμενο διάστημα και αυτό θα συμβεί σχετικά περισσότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 Το 40% εκτιμά ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό που να κινδυνεύει με κλείσιμο της επιχείρησης. Τα υψηλότερα ποσοστά γι’ αυτή την εκτίμηση εμφανίζονται στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Προς επίρρωση της θέσης αυτής έρχονται να προστεθούν και τα στοιχεία από έρευνα της Eurostat. Το ποσοστό επιτυχών δανειακών αιτήσεων από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήταν μικρότερο το 2010 σε σύγκριση με το 2007 σε όλα τα κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και το ποσοστό των μερικώς επιτυχών αιτήσεων για χορήγηση δανείων αυξήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στη χορήγηση επιτυχών αιτήσεων κατεγράφησαν στη Βουλγαρία (από 87% σε όλες τις αιτήσεις που αφορούν χορήγηση δανείων το 2007 σε 48% το 2010), στην Ιρλανδία (από 97% σε 53%), στη Δανία (από 92% σε 60%), στη Λιθουανία (από 89% σε 58%), στην Ελλάδα (από 88% σε 60%) και στην Ισπανία (από 87% σε 59%).

Μειώσεις σε ποσοστό μικρότερο από 10% παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (από 98% σε 96%), στη Μάλτα (από 94% σε 91%), στη Σουηδία (από 84% σε 78%), στην Πολωνία (από 92% σε 85%), στην Ιταλία (από 87% σε 78%), στο Βέλγιο (από 92% σε 83%) και στη Γερμανία (από 85% σε 76%). Σημειώνεται πως οι αιτήσεις μπορούν να χωριστούν σε εκείνες που είναι πλήρως επιτυχείς και εκείνες που είναι μερικώς επιτυχείς, εννοώντας ως τέτοιες εκείνες οι οποίες χορηγούνται εν τέλει με λιγότερο όμως ευνοϊκούς όρους από τις αρχικές αιτήσεις. Η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό μερικώς επιτυχών αιτήσεων (29,6%) και ακολουθούν οι Ισπανία και Βουλγαρία με ποσοστά 27,8% και 22,0% αντίστοιχα

Ας ευχηθούμε το 2012 κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο..και αυτό σίγουρα δεν είναι η επιστροφή στη δραχμή….


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...