Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (Διάρκεια 20 ώρες)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
(Διάρκεια 20 ώρες)

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με Κ.Ε. 11503 και τίτλο «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση» οργανώνει το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» (κωδ. INOV)


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο αφενός την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας και αφετέρου στον ορισμό του πλαισίου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε συμμετοχικές δράσεις που αφορούν θέματα καινοτομίας, οικονομίας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν ασκήσεις και δράσεις με βάση το μοντέλο του NFTE (Network for Teaching Entrepreneurship)

Σε ποιους απευθύνεται

• Εκπαιδευτές – Καθηγητές – Εισηγητές Προγραμμάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

• Στελέχη Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

• Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης

• Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

• Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

• Γονείς και ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης επαγγελματικά αλλά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα του σεμιναρίου

• Επιχειρηματίες – Στελέχη της Αγοράς που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην ΕπιχειρηματικότηταΠροσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί να βρει τις δικές του απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα όπως:

 Μπορεί ένας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο, να διδάξει αποτελεσματικά μαθήματα Επιχειρηματικότητας, ενώ δεν έχει αναλάβει ποτέ του ρίσκο και δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρηματική δράση ?

 Πως μπορεί ένα βαρετό μάθημα εννοιών να μετατραπεί σε μια εποικοδομητική συμμετοχική δραστηριότητα την οποία θα αγαπήσουν οι μαθητές?

 Γίνεται μια συνηθισμένη εκδρομή σε μια επιχείρηση, οργανισμό ή μουσείο να μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού?

 Είναι δυνατόν να πειστούν οι μαθητές να συμμετάσχουν σε μια εξωσχολική δραστηριότητα θυσιάζοντας μέρος του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου τους?

 Αρκεί να είναι κανείς ένας καλός εισηγητής μαθημάτων ή πρέπει να επιδιώξει τη μετατροπή του σε εμψυχωτή?

 Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες?

 Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του διαδικτύου για να επιτύχουμε πιο ενδιαφέροντα μαθήματα και ενεργοποίηση και των πιο αδύνατων μαθητών
Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ και ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.


Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινές σε απογευματινές ώρες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:Θ.Ε 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας δεν είναι ένα ακόμη μάθημα ή ένα προαιρετικό σεμινάριο που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εισήγησης στην τάξη. Αποτελεί μια σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει σκοπό να αναπτύξει μια σειρά δεξιοτήτων των μαθητών τόσο σε γνωστικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ως επαγγελματικής προοπτικής. Μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη, καινοτομικές ιδέες και συμμετοχική διάθεση.

Θ.Ε 2: MICRO COMPANIES

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων μαθητών/φοιτητών στην εκπαίδευση. Οι «Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις μαθητών /φοιτητών» ή «Εικονικές επιχειρήσεις» είναι αποτυπωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο micro companies. Αποτελούν μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών, μέσα από προσομοιωμένες συνθήκες επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, με μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας. Η εφαρμογή εννοιών που συναντώνται στη θεωρία στο πλαίσιο του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα δημιουργικό τρόπο εξοικείωσης των φοιτητών /μαθητών με το πρακτικό μέρος του αντικειμένου που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν και μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό.

Παρουσιάζονται, τα οφέλη της εφαρμογής της στη διδασκαλία στο σχολείο, οι βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές που απαιτούνται, ένα προτεινόμενο μοντέλο έντεκα (11) βημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί για την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, και το πλαίσιο εφαρμογής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δράσης. Η χρήση παραδειγμάτων θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών.


Θ.Ε 3: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία δημιουργίας και υλοποίησης μαθητικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν μια γκάμα θεματολογίας, όπως διαγωνισμοί με θέμα το περιβάλλον, την οικονομία, διαγωνισμοί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με ατομική ή ομαδική συμμετοχή με κύριο ζητούμενο την διατύπωση μιας επιχειρηματικής ιδέας ή/και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Η αξιολόγηση ενός μαθητικού διαγωνισμού θα ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών στα οποία τα οποία είναι τα εξής:

• Πρωτοτυπία – Καινοτομία Ιδέας,

• Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου,

• Ρεαλισμός – Βιωσιμότητα Σχεδίου,

• Αξιοποίηση Υποστηρικτικού Υλικού,

• Συνεργασία – Ομαδικότητα κατά την εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου από τα μέλη της κάθε ομάδας.

Θ.Ε 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής τεχνικής, η οποία ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκτός της σχολικής αίθουσας. Η τεχνική αυτή είναι η πολύ γνωστή σε όλους εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών σε μια επιχείρηση, έναν οργανισμό ένα μουσείο. Το σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να εντοπιστεί σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι το γεγονός ότι η τεχνική αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια: Το στάδιο της προετοιμασίας μιας επίσκεψης και το στάδιο της υλοποίησης της στο χώρο της επίσκεψης.

Θ.Ε 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Ομάδες Εργασίες

 Μελέτες Περίπτωσης

 Καταιγισμός Ιδεών

 Ο Χάρτης του Θησαυρού

 Αξιολόγηση Δράσεων


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

H μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί τις βασικές αρχές και τα μοντέλα της εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις και βιωματικές εργασίες σε ομάδες Γίνεται διαδραστικά με τη μορφή εργαστηρίου (work-shop) όπου συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση των θεμάτων και η εμπέδωση των εφαρμογών.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων θα οριστούν τμήματα που δεν θα ξεπερνούν τα 25 άτομα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΑΙΤΗΣΗΣ

Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος που επιλέγετε και να την αποστείλετε μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση equas@admin.uoa.gr  ή με φαξ στον αριθμό 2103689691, αναγράφοντας στο θέμα του email ή στο διαβιβαστικό του fax, τον αντίστοιχο Κωδικό Προγράμματος.Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα είναι η 10 Μαΐου 2013. Η έναρξη μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2013.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος.

Έντυπο Αίτησης και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ, και 70 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος


Αστέριος Δουκουδάκης


Καθηγητής ΕΚΠΑ


Για πληροφορίες:

Ελένη Κατσαρού

e-mail: equas@admin.uoa.gr

τηλ.: 210 3689686-9660

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...