Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

"Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων"

Μιλάμε συνεχώς για την κρίση και το πώς αυτή έχει επηρεάσει αρνητικά την πορεία και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Όμως πέρα από τις διαπιστώσεις θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται για τη χρηματοδότηση ενεργειών και ανάπτυξη εργαλείων για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνω για το υπό προκήρυξη πρόγραμμα «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων», του ΕΣΠΑ και την επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα…
Αξιότιμοι συνεργάτες,


• Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά προτίθεται να συμμετάσχει σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα που θα αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής για τις επιχειρήσεις - μέλη του με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.


• Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις – μέλη του Συλλόγου που έχουν ιδρυθεί πριν από την 1/1/2008 και απασχολούν 1 - 49 εργαζομένους.

• Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο Πρόγραμμα - σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου.

• Οι υποστηρικτικές ενέργειες που θα παρασχεθούν προς τις επιχειρήσεις – μέλη του Συλλόγου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος θα αφορούν σε :

 Συμβουλευτικές / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς την Επιχείρηση

 Δράσεις Κατάρτισης των Εργαζομένων της Επιχείρησης

• Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης της Κατάρτισης προβλέπεται αμοιβή για τους εργαζομένους που θα καταρτισθούν καθώς και αποζημίωση για την επιχείρηση & τον επιχειρηματία.

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος

 Κατάσταση Προσωπικού θεωρημένη από το ΣΕΠΕ (για το μήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης)

 Τελευταίο Αντίγραφο Α.Π.Δ Ι.Κ.Α

 Ασφαλιστική – Φορολογική Ενημερότητα

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου

 Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν απαιτείται Άδεια ΛειτουργίαςΕίμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά

κα _Βούρου Πένυ

Τηλ. Επικ. : 210 4176318

Fax : 210 4138486

E-mail: espireas@otenet.grΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε

κα Μαρινάκη Ντορίνα

Τηλ. Επικ.: 210 4629300 / 210 4618585

Fax : 210 4619565

E-mail: marinaki@apopsi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...