Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση στην Ημερίδα «Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων» Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010, 15.20-16.30, Αίθουσα Πλάτων
Οι εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης αλλάζουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες αλλά και δομές κατάρτισης στο άμεσο μέλλον. Βούληση της πολιτείας είναι να αποκτήσει η χώρα μας ένα Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης και ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Μεταξύ των άλλων αλλαγών διευρύνεται ο ρόλος του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης), το οποίο αναλαμβάνει πλέον την πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών καθώς και την αδειοδότηση γενικότερα των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδρύεται ο Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων), ο οποίος θα αποτελέσει τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών (γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων) που αποκτά ένα άτομο μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.


Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) η οποία αναμένεται να αλλάξει το χάρτη της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας. Είναι η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) και τους φορείς ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ).

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεδρίας είναι η παρουσίαση του πως και με ποιες διαδικασίες τα επαγγελματικά περιγράμματα θα ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και θα είναι αποδεκτά από τους κύριους παραγωγικούς και κοινωνικούς συντελεστές. Θα παρουσιαστούν οι βασικές εξελίξεις στη δια βίου μάθηση ενώ οι εκπρόσωποι των οργανισμών θα παρουσιάσουν τους τρόπους και τις στρατηγικές επιλογές βάση των οποίων θα ενσωματώσουν τα νέα δεδομένα της δια βίου μάθησης και των επαγγελματικών περιγραμμάτων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μελών τους.

Ομιλητές στη συνεδρία θα είναι οι:

Θανάσης Βασίλαινας, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ).

Αριστείδης Σάμιτας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημήτρη Πρίφτης, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου

Μιχάλης Γιαννουλέας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρου ATExcelixi της ΑΤΕ ΒΑΝΚ

Αντώνιος Καμπουράκης, Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρίας Expert OnES

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος, Ειδ. Επιστήμονας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...