Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Πρότυπα..προ των Πυλών: Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 29-12-2010
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_3_29/12/2010_427075
Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουμε τις σωστές κινήσεις και πρακτικές στο χώρο της Παιδείας ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αποκαθιστούν λάθη του παρελθόντος, ικανοποιούν κοινωνικές αναγκαιότητες αλλά και αιτήματα φορέων που προσπαθούν πολλά χρόνια για την επίτευξη τους.


Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά εκφράζοντας το αίτημα χιλιάδων αποφοίτων του, καθηγητών και γονέων του σχολείου αγωνίστηκε τα τελευταία δέκα χρόνια με συνέπεια και επιμονή για την επαναφορά των προτύπων σχολείων. Με παρεμβάσεις, υπομνήματα στα αρμόδια Υπουργεία, αρθρογραφία και συμμετοχή στις δράσεις του δικτύου των παλαιών προτύπων (Βαρβάκειος, Ζωσιμαία και Πειραματικό) με κύριο στόχο την επαναφορά του θεσμού, δουλέψαμε με συνέπεια και μεθοδολογία για την ανάδειξη της ανάγκης επιστροφής στα Πρότυπα Σχολεία.


Το σχέδιο νόμου για την επαναφορά των προτύπων που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας όλων των φορέων και των ανθρώπων που πιστεύουν στα σχολεία που προάγουν την «Αριστεία» και όχι μεμονωμένες ελίτ «Αρίστων» και πιέζουν πολλά χρόνια τώρα το Υπουργείο Παιδείας στην επαναφορά του θεσμού.


Στόχος του νόμου θα είναι τα Πρότυπα Σχολεία «να αποτελέσουν εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης», όπως αναφέρει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» η υπουργός κ. Άννα Διαμαντοπούλου «Για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχει ανάγκη πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και εναλλακτικών τρόπων διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων. Με δεδομένη δε την ανάγκη υποστήριξης της αριστείας προτείνεται η λειτουργία, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, των πειραματικών, τα οποία θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα με υψηλές προϋποθέσεις ποιότητας και συνεχούς αξιολόγησης. Στόχος, η διάχυση των αρίστων μεθόδων και η υποστήριξη του άριστου δυναμικού της εκπαίδευσης».


Σήμερα, λειτουργούν ως πειραματικά περίπου 60 σχολεία, εκ των οποίων τα 28 ολοήμερα δημοτικά και ορισμένα σχολεία πανεπιστημίων. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα που φέρουν μόνο τον τίτλο, αλλά στην ουσία λειτουργούν ως απλά σχολεία. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου, τα νέα πειραματικά θα επιλεγούν μεταξύ των παραπάνω σχολείων, αφού αξιολογηθούν. Επίσης, ως πειραματικά θα λειτουργήσουν δύο επαγγελματικά λύκεια. Τα καινούργια στοιχεία του θεσμού φαίνεται ότι θα είναι τα εξής:


1ον) Όλα τα πειραματικά θα συνδεθούν με πανεπιστήμια, δηλαδή με Παιδαγωγικά Τμήματα και τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές (φιλολογίες, φυσικομαθηματικά κ.λπ.), που παράγουν εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.

2ον) Οι μαθητές θα εισάγονται στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια ύστερα από ειδικές εξετάσεις.

3ον) Για όλα τα πειραματικά θα ορισθεί 7μελής Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕΠΠΣ), στην οποία θα μετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι πειραματικών και εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες. Αρμοδιότητές της, η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η σύνδεση του σχολείου με πειραματικά σχολεία και ΑΕΙ εξωτερικού, η αναζήτηση χορηγιών.

4ον) Σε κάθε σχολείο θα υπάρχει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ), με δύο πανεπιστημιακούς του συνδεδεμένου ΑΕΙ, τον διευθυντή του σχολείου, εκπρόσωπο των διδασκόντων και έναν σχολικό σύμβουλο αυξημένων προσόντων. Για το ωρολόγιο πρόγραμμα, την επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 Θα ακολουθούν το προβλεπόμενο για όλα τα σχολεία πρόγραμμα σπουδών. Όμως θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στα ζητήματα του σχολικού προγράμματος.

 Έτσι, θα μπορούν, μεταξύ των άλλων, να εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, να δοκιμάζουν τη χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, να οργανώνουν ομίλους εκτός διδακτικού προγράμματος, που ικανοποιούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών σε γνωστικούς τομείς (μαθηματικά, φυσική, γλώσσα, λογοτεχνία) και σε άλλα πεδία (τέχνες, αθλητισμός).

 Κάθε σχολείο μπορεί να αυξήσει τις διδακτικές ώρες για τους ενδιαφερόμενους μαθητές με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.


5ον) Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

6ον) Οι μαθητές των δημοτικών θα επιλέγονται με κλήρωση. Όταν το δημοτικό είναι συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, οι απόφοιτοι δημοτικού θα συνεχίζουν στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις που θα ορίζονται από το ΕΕΣ και εγκρίνονται από την ΔΕΠΠΣ. Όμως μπορεί ο αριθμός των μαθητών που εισάγονται στο πειραματικό γυμνάσιο να είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των φοιτούντων στο συνδεδεμένο δημοτικό. Το ποσοστό θα καλύπτεται από αποφοίτους δημοτικών με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΕΣ.


7ον) Η εισαγωγή των μαθητών στα λύκεια θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων.

8ον) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν σε πειραματικά σχολεία θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο (όπως τώρα) και θα επιλέγονται με βάση αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το ΕΕΣ του πειραματικού που θα προκηρύσσει τη θέση. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έως 15 σχολεία. Η θητεία θα είναι πενταετής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός δεν θα μπορεί να μετατεθεί ή να αποσπασθεί. Η θητεία θα μπορεί να ανανεωθεί, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

Από την παρουσία- παρέμβαση μου στην ημερίδα για την επανφορά των προτύπων που οργάνωσαν οι Σύλλογοι Αποφοίτων της Βαρβακείου και της Ζωσιμαίας Σχολής στην Αίθουσα της παλαιάς Βουλής στις 20 Ιουνίου 2009


Ο δρόμος πλέον έχει ανοίξει για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου κόντρα σε κάθε είδους "ψευτοσυνδικαλισμούς"..."ψευτοελιτισμούς"...πασπαλισμένους με μπόλικη και αληθινή υποκρισία...Γιατί θα είχε ενδιαφέρον να διαπιστώσει η ελληνική κοινωνία σε ποια σχολεία και πανεπιστήμια φοίτησαν οι γόνοι όλων εκείνων των πολιτικών που ελαφρά τη καρδία ψήφισαν την κατάργηση των προτύπων..Πιστέψτε με κάθε άλλο παρά τίμησαν το φτωχικό μενού της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης...

2 σχόλια:

 1. Κώστα μου σε συγχαίρω για την πρωτοβουλία σου και τον αγώνα που δίνει ο Σύνδεσμος. Συνεχίστε έτσι!
  Νίκος Νικολαΐδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετικές προοπτικές.
  Μπράβο για τη δική σου προσπάθεια και συμβολή.
  Γιώργος Μπακούρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...