Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Παραδείγματα Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για Πρότυπα ή/και Πρωτότυπα Σχολεία Μέρος 2ο: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να ακολουθήσει το σχολείο  τα πραγματικά κοινωνικά δρώμενα, τις εξελίξεις  στη σύγχρονη τεχνολογία, στις νέες επιστημονικές γνώσεις και πληροφορίες κλπ. Παράλληλα θέλει να εισάγει στη σχολική τάξη νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέα ατμόσφαιρα και νοοτροπίες. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελούν και οι επισκέψεις μαθητών σε διάφορες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους αρμόδιους φορείς. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έχουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας.


Για να προσανατολιστούν επαγγελματικά οι μαθητές πρέπει να έχουν παραστάσεις και βιωματικές εμπειρίες από τους διάφορους χώρους εργασίας αλλά και γνώση των πτυχών του επαγγέλματος που σκέφτονται να ακολουθήσουν. Η σύνθεση των γνώσεων και της βιωματικής εμπειρίας είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς γιατί οι μεν πρώτοι είναι σε θέση να αποφασίσουν ευκολότερα για το μέλλον έχοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες, οι δε δεύτεροι θα μπορέσουν να επιτελέσουν πιο αποτελεσματικά τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Οι μαθητές όταν βρεθούν σε πραγματικές συνθήκες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν διαλεκτικά, να αναδείξουν τη δυναμική τους σαν ομάδα και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη λαμβάνοντας όλα αυτά τα πολλαπλά ερεθίσματα. Έτσι θα μπορέσουν να προσδιορίσουν σε ένα βαθμό τις κλίσεις και ικανότητες που έχουν που είναι και ο απώτερος σκοπός αυτών των επισκέψεων. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο μαθητής με τον εκπαιδευτικό μπαίνουν σε μία ενεργό δράση για να ανακαλύψουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, ξεφεύγοντας από το κλασικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο στηρίζεται στείρα πολλές φορές γνώση. Προς αυτή την κατεύθυνση κλίνουν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητας νέων κ.α.


Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι οι μαθητές μέσω της βιωματικής προσέγγισης θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν σωστές επιλογές στις σπουδές και το επάγγελμά τους. Αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας εφόσον η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο αγαθό του οποίου η χρηστικότητα διαχέεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα κατά την επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει:


(a) Συνάντηση με τους εκπροσώπους τηςεπιχείρησης (των επιχειρήσεων) όπου πραγματοποιείται η επίσκεψη και παρουσίαση του προγράμματος από τον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τον Υπεύθυνο εκπρόσωπο της επιχείρησης,

(b) Από την πλευρά των μελών της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικών/μαθητών) παρουσίαση των επιδιώξεων του ΥΠΕΠΘ για τις προοπτικές των ειδικοτήτων του Τομέα, τα προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονται, τις δυνατότητες πρόσβασης στις άλλες βαθμίδες Εκπαίδευσης, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πρόγραμμα σπουδών, το προφίλ του αποφοίτου της συγκεκριμένης ειδικότητας, τις ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας και άλλα θέματα,

(c) Από την πλευρά των εργοδοτών, των στελεχών της επιχείρησης ή των εκπροσώπων άλλων Φορέων και Οργανισμών, τα θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν είναι:

 η δομή και λειτουργία της επιχείρησης,

 ο αριθμός των εργαζομένων, οι ειδικότητες των απασχολουμένων, οι προοπτικές αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους με διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα,

 οι συνθήκες εργασίας, θέματα μισθών, ασφαλιστικά κ.λπ.,

 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης και οι προοπτικές ανάπτυξης της ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο,

 θέματα ανταγωνισμού, προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών,

 κίνητρα απόδοσης για τους εργαζομένους,

 θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από την πλευρά των εργοδοτών ή των επαγγελματικών σωματείων,

 τη χρήση των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς παραγωγής και άλλα θέματα.

Από την πλευρά των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων οργανισμών (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα υπάρξουν ενημερωτικές συναντήσεις μπορούν να παρουσιαστούν γενικότερα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της οικονομίας στο συγκεκριμένο τομέα παραγωγής, οι προοπτικές απασχολησιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της συγκεκριμένης ειδικότητας ή ειδικοτήτων του τομέα, θέματα ασφάλειας της εργασίας και άλλα.Πιθανές Ερωτήσεις που θα τεθούν από τους μαθητές


 Πόσους εργαζομένους απασχολείτε στην επιχείρηση;

 Ποιες είναι οι ειδικότητες των απασχολουμένων και τι περιλαμβάνει η καθεμία;

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βελτιώσατε καθόλου το προϊόν σας, ώστε να του προσθέσετε κάποιο πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά;

 Έχετε σκεφτεί να επεκτείνετε την επιχείρησή σας και με ποιον τρόπο;

 Πόσα και ποια από τα μέλη της οικογένειας σας (απ)ασχολούνται με την (στην) επιχείρησή σας;

 Διαθέτετε σύστημα κινήτρων για την απόδοση των εργαζομένων;

 Πώς κάνετε την προώθηση και τη διαφήμιση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας;

 Εάν δεν ακολουθούσατε την επιχειρηματική καριέρα, τι επάγγελμα θα είχατε ακολουθήσει;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...