Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

"Όταν δεν υπάρχουν λεφτά γεμίζεις χαρτιά"...Περί παιδαγωγικής επάρκειας και λοιπων πιστοποιήσεωνΘα περίμενε κανείς να ξεκινήσω τη φετινή αρθρογραφία με τα "απόνερα" της ψήφισης του νέου νομου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση..Θα μου επιτρέψετε να περιμένω λίγο την όποια προσπάθεια εφαρμογής του, την αντίδραση της κοινωνίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των δικαστηρίων που θα κρίνει τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου...

΄Νοιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας προβληματισμούς και απόψεις για θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.. Άλλωστε είναι Σεπτέμβρης...Μήνας των σχολείων.. Έτσι λοιπόν ψάχνοντας για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σύντομα και που σίγουρα θα αποτελέσουν "καύσιμο" στη λιμνάζουσα εκπαιδευτική βιομηχανία..σκόνταψα στο περίφημο πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας,η κατοχή του οποίου θα θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο για την διεκδίκηση μιας θέσης καθηγητή σε δημόσιο σχολείο μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας μέχρι να ισχύσουν όσα προβλέπει ο νέος νόμος  3848/2010 σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, διευκρινίζεται ότι για τον πρώτο και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., δηλαδή για τον διαγωνισμό του 2012 και του 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας και θα ισχύσει ότι ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου).

Τι ισχύει μέχρι σήμερα και μέχρι και τον διαγωνισμό του 2014.

Στις μέχρι τώρα εξετάσεις του ΑΣΕΠ ουσιαστικά οι εξεταζόμενοι δίνουν δύο μαθήματα. Ένα που αφορά το επιστημονικό πεδίο της ειδικότητας τους και ένα που αφορά παιδαγωγικά θέματα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Η μη κατοχή της δεν είναι απαγορευτική, όμως στην περίπτωση που μια ομάδα εξεταζόμενων περάσει τη βάση και διεκδικεί διορισμό, προηγούνται αυτοί που έχουν παιδαγωγική επάρκεια.

Ποιοι έχουν με τα σημερινά δεδομένα και μέχρι το 2014 την παιδαγωγική επάρκεια στο τσεπάκι τους

1ον) Οι κάτοχοι πτυχίων των κάτωθι τμημάτων Α.Ε.Ι.:
 Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής), Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής)
Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης,  Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

2ον) Οι κάτοχοι πτυχίου  της Σχολής Νηπιαγωγών

3ον) Οι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

4ον) Οι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της Αγωγής

5ον) Οι κάτοχοι παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ήτης Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

και

6ον) Οι κάτοχοι πτυχίου των περίφημων  Καθηγητικών Σχολών.
Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18, παρ. 5 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ. Α΄/17-10-2005), το άρθρο 1, παρ. 3 του ν. 3687/2008 και το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 3794/2009)

Τι θα ισχύει με το νέο νόμο 3848/2010

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νέα νομοθεσία, και μετά τη μεταβατική περίοδο των δυο ετών, οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. θα προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια..


Σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:


α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. To πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη.


β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς του το αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Από την ανάγνωση του νόμου είναι προφανές ότι τα περισσότερα από τα περίφημα καθηγητικά τμήματα θα δίνουν επάρκεια στους αποφοίτους τους, αφού τα προγράμματα σπουδών τους λογικά με διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας θα εξασφαλίζουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Που βρίσκεται το κενό?
Είναι βέβαιο ότι τα καθηγητικά τμήμα θα πάρουν επάρκεια και θα χορηγούν το πιστοποιητικό στους αποφοίτους τους μαζί με το πτυχίο. Προφανώς βέβαια στους φοιτητές τους που έχουν παρακολουθήσει ως επιλογής τα αντίστοιχα  μαθήματα (π.χ διδακτική της φυσικής για το τμήμα Φυσικής, διδακτικής της Βιολογίας κλπ). Εαν δεν έχουν τέτοιου τύπου μαθήματα θα τα εισάγουν ως έξτρα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και ανεξάρτητα από τα μαθήματα πτυχίου.

Όμως δημιουργείται κάποιο κενό το οποίο θα οδηγήσει σίγουρα κάποιους να οργανώσουν διαδικασίες πιστοποίησης ανάλογες του ECDL και να βγάλουν εκατομμύρια ευρώ πανω στην ανάγκη των ανθρώπων για διορισμό στο δημόσιο
 (α) Οι απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων, τμημάτων νομικής και κοινωνιολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτικών επιστημών κ.α δεν ανήκαν και δεν ανήκουν στα λεγόμενα καθηγητικά τμήματα. Συνεπώς οι χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

(β) Οι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών που δεν έχουν πάρει παιδαγωγικά μαθήματα και δεν θα δικαιούνται πιστοποιητικού θα πρέπει να αναζητήσουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας ΑΕΙ..Όμως μετο υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Ελληνικού ΑΕΙ γιατί δεν είναι εν ενεργεία Φοιτητές.

(γ) Τα  ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα έχουν τις υποδομές για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση τόσο από εν ενεργεία φοιτητές όσο και από απόφοιτους εαν βρεθεί νομικά λύση...

Πως θα αντιδράσει η αγορά και θα εκμεταλευτεί το κενό?

(α) Τα πάσης φύσεως κολλέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ, φροντιστήρια ΑΣΕΠ  κλπ, θα αναζητήσουν συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια. Έτσι θα φέρουν στην Ελλάδα τα αντίστοιχα παιδαγωγικά προγράμματα -πιστοποιητικά.

(β) Θα υποβληθεί φάκελλος στο Υπουργείο Παιδείας από τη σύμπραξη των ελληνικών ιδιωτικών οργανισμών και των ξένων Πανεπιστημίων. Οι ιδιωτικοί φορείς θα είναι φορείς εκπαίδευσης και τα ξένα Πανεπιστήμια φορείς πιστοποίησης.

(γ) Τα προγράμματα που θα εγκριθούν θα έχουν τις κλασσικές ονομασίες τύπου ETCL, TQAL κλπ

(δ) Το ξένο Πανεπιστήμιο θα ορίσει επίπεδα και διαβαθμίσεις και θα πιστοποιήσει έλληνες εκπαιδευτές διότι η διαδικασία εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει στα ελληνικά.

(ε)  Με 500-600 ευρώ έτοιμο το πιστοποιητικό και πολύ πριν το μακρυνό 2014.....

Σας φαίνεται επιστημονική φαντασία??? Εγώ το βλέπω ως το νέο ελ ντοράντο της εκπαίδευσης...Μου θυμίζει την περίοδο του προγράμματος e-κπαιδευτείται, το γονείς.gr και την γενικότερα τρέλλα της πιστοποίησης δεξιοτήτων στους υπολογιστές που έφερε κέρδη εκατομμυρίων στους επιτήδειους...

Και βεβαια θυμάμαι τη ρήση ενός καλού φίλου ο οποίος πρόσφατα έγινε διευθυντής σε σχολική μονάδα..Κυνηγούσε κάθε σεμινάριο και πιστοποιητικό διότι όπως έλεγε.."Όταν δεν υπάρχουν λεφτά γεμίζεις χαρτιά"


12 σχόλια:

 1. Καλημέρα .
  Σχετικά με το θέμα της διδακτικής επάρκειας έχω να προσθέσω οτι δεν θα δίνεται μόνο με την παρακολόυθηση ενός μαθήματο, αλλά 8-10 μαθημάτων κατα την διάρκεια 6 μηνών. Σε αυτό το σημείο αντέδρασαν οι καθηγητές των ΑΕΙ γιατί πρέπει να αυξήσουν τα εξάμηνα ή των αριθμό των μαθημάτων ανά εξάμηνο.

  Ευχαριστώ

  xioniaka@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο.. Είναι γεγονός ότι από τις 4 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τη στιγμή που μου κάνατε το σχόλιο έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι αποτελεί σημείο διαπραγμάτευσης ο αριθμός των μαθημάτων. Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να ορίσει αυτάπου πιστεύει ότι είναι αρκετά. Εφόσον πάρει έγκριση από το Υπουργείο, μπορεί να υλοποιήσει τον κύκλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων

   Διαγραφή
 2. Ειμαι τελειοφοιτη στην ΑΣΟΕΕ και το πανεπιστημιο για πρωτη φορα εφαρμοζει προγραμμα παιδαγωγικης και διδακτικης επαρκειας ΔΩΡΕΑΝ για τους τελειοφοιτους. περιλαμβανει 10 μαθηματα τα οποια πραγματοποιουνται σε 2 εξαμηνα. Ειναι παρα πολυ απαιτητικο με πολλες εργασιες και πρακτικη στη διδασκαλια σε πραγματικη αιθουσα στα λυκεια της Αθηνας. Νιωθω πολυ τυχερη που μου προσφερθηκε αυτη η ευκαιρια και η υπεθυνη του προγραμματος το εχει αναλαβει αφιλοκερδως. Τα μαθηματα τα διδασκουν καθηγητες του παιδαγωγικου (Χρυσαφιδης) και του φπψ (Ραλλη, Τανταρος). Οποτε πριν σχολιασετε μαθετε πρωτα τι γινεται γυρω σας για το θεμα που αναλυετε. Γιατι το προγραμμα αυτο ανακοινωθηκε απο τον Ιουλιο του 2011!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είμαι σίγουρος εαν το σχόλιο σας αφορά εμένα ή τα σχόλια που έχουν ήδη γίνει γιατί αναφέρεστε σε σχολιασμό..εγύ έγγραψα την άποψη μου με συγκεκριμένη ανάλυση και όχι σχόλιο. Στην Ελλάδα όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Τεγόπουλος (ιδρυτής - εκδότης της Ελευθεροτυπίας), άλλο το δωρεάν άλλο το "τζάμπα". Να είστε σίγουρη ότι έμαθα πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε ότι μαθατε εσείς.Τπρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου δεν καλύπτει αποφοίτους αλλά φοιτητές και τελειόφοιτους. Γράφω λοιπόν στο άρθρο μου, αλλά μάλλον δεν το προσέξατε...
   ου βρίσκεται το κενό?
   Είναι βέβαιο ότι τα καθηγητικά τμήμα θα πάρουν επάρκεια και θα χορηγούν το πιστοποιητικό στους αποφοίτους τους μαζί με το πτυχίο. Προφανώς βέβαια στους φοιτητές τους που έχουν παρακολουθήσει ως επιλογής τα αντίστοιχα μαθήματα (π.χ διδακτική της φυσικής για το τμήμα Φυσικής, διδακτικής της Βιολογίας κλπ). Εαν δεν έχουν τέτοιου τύπου μαθήματα θα τα εισάγουν ως έξτρα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και ανεξάρτητα από τα μαθήματα πτυχίου.

   Όμως δημιουργείται κάποιο κενό το οποίο θα οδηγήσει σίγουρα κάποιους να οργανώσουν διαδικασίες πιστοποίησης ανάλογες του ECDL και να βγάλουν εκατομμύρια ευρώ πανω στην ανάγκη των ανθρώπων για διορισμό στο δημόσιο
   (α) Οι απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων, τμημάτων νομικής και κοινωνιολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτικών επιστημών κ.α δεν ανήκαν και δεν ανήκουν στα λεγόμενα καθηγητικά τμήματα. Συνεπώς οι χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι τους θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

   (β) Οι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών που δεν έχουν πάρει παιδαγωγικά μαθήματα και δεν θα δικαιούνται πιστοποιητικού θα πρέπει να αναζητήσουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας ΑΕΙ..Όμως μετο υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Ελληνικού ΑΕΙ γιατί δεν είναι εν ενεργεία Φοιτητές.

   (γ) Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα έχουν τις υποδομές για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση τόσο από εν ενεργεία φοιτητές όσο και από απόφοιτους εαν βρεθεί νομικά λύση...

   Επίσης θα ήθελα "εγώ που δεν ξέρω" να σας ρωτήσω το εξής? Τα συγγράμματα μοιράστηκαν δωρεάν?....Και ως προτεινόμενα συγγράμματα ποια προτάθηκαν? Μήπως της υπεύθυνης του προγράμματος που εργάστηκε αφιλοκερδώς?
   Γιαυτό καλή μου αναγνώστρια, άλλο το δωρεάν άλλο το τζάμπα..Το πρόγραμμα αυτό είναι δωρεάν αλλά όχι τζάμπα

   Διαγραφή
  2. Η επιβεβαίωση των όσων γράφω...δυστυχώς
   http://edu4u.gr/Comments.aspx?qId=6917

   Διαγραφή
 3. Κριμα που ειστε καταστροφολογος και δεν ψαχνετε τι γινεται στην Ελλαδα οταν ηδη δυο πανεπιστημια εχουν εφαρμοσει δωρεαν το πιστοποιητικο παιδαγωγικης επαρκειας. Προφανως λογω των πολλων προσοντων σας φιλοδοξια σας ειναι να απασχοληθειτε με το αζημιωτο σε τετοιου ειδους προγραμματα, τα οποια θα διατεθουν δωρεαν απο τα πανεπιστημια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καταστροφολόγος????. Μαδεν μιλάω για κάποια καταστροφή αντίθετα υποδεικνύω μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία..Καλέ μου αναγνώστη..εαν πριν από ένα χρόνο προέβλεπα ότι θα αυξηθεί εν μέσω κρίσης η πώληση τηλεοράσεων και αποκωδικοποιητών επειδή η DIGEA θα έκοβε το σήμαα ήμουν καταστροφολόγος..Όχι βέβαια μάλλον προφήτης θα έλεγα.
   Σας ευχαριστώ που με αποκαλείται άτομο υψηλών προσόντων. Το εκλαμβάνω ως κοπλιμέντο. Σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά στην απάντηση που έδωσα στο ανωτέρω σχόλιο..Θα καταλάβετε και εσείς ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι στρατιές αποφοίτων που δεν έχουν αυτό το πιστοποιητικό και δεν μπορούν να το αποκτήσουν γιατί δεν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή..Πόσο καταστροφολόγος πρέπει να είναι κάποιος που βλέπει ότι από τα 23 Πανεπιστήμια και τα 18 ΤΕΙ, ουσιαστικά από τα 438 τμήματα των ΑΕΙ /ΤΕΙ έχουν προκύψει μέχρι τώρα ΜΟΛΙΣ ΔΎΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ δωρεάν... Φιλοδοξία μου δεν είναι να συμμετάσχω μετο αζημίωτο. πιστέψτε δεν ανήκω στο lobby των παιδαγωγών που θα επωφεληθούν από αυτή την ιστορία..Γιαυτό θα σας πρότεινα ναμην κλωτσάτε το μπαστούνι αλλά να ενδιαφερθείτε για τον αφέντη

   Διαγραφή
  2. Ως γνήσιος καταστροφολόγος σου προτείνω να δεις και το άρθρο στο Βήμα που δημοσιεύτηκε πριν από το σχόλιο σου

   http://www.tovima.gr/society/article/?aid=402674&h1=true#commentForm

   Διαγραφή
  3. Η επιβεβαίωση των όσων γράφω...δυστυχώς
   http://edu4u.gr/Comments.aspx?qId=6917

   Διαγραφή
  4. τα "δωρεάν"προγράμματα που μου γράφατε πριν από τέσσερα χρόνια σήμερα κοστίζουν 900 ευρώ..με τις υγείες σας..

   Διαγραφή
 4. Ποια ειναι αυτα τα δυο πανεπιστημια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ένα είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

   Διαγραφή

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...